Strona główna >  Artykuły >  Uprawa gleby

Uprawa gleby

Działania w uprawie w celu zmniejszenia erozji Konserwująca uprawa gleby z siewem w mulcz

W doświadczeniu (początek: jesienią 1992r.), na leżącym na zboczu polu zagrożonym erozją (typ gleby Ut4), na saksońskim obszarze lessowym, pagórkowatym (w pobliżu pól Methau/Colditz)  badane są uprawy w płodozmianie: kukurydza na ziarno (do 2008: burak cukrowy) - pszenica ozima - jęczmień ozimy (uprawa w poprzek do nachylenia stoku) pod kątem oddziaływań w uprawie roli i roślin, uprawy gleby z obracaniem skiby i bez odwracania - zmniejszającej erozję wodną, z siewem w materiał mulczowy (po międzyplonie z gorczycy lub po nawożeniu słomą).

Weiterlesen …