Strona główna >  Artykuły >  Produkcja i zużycie energii

Produkcja i zużycie energii

Produkcja prądu z biogazu

W biogazowniach rolniczych, w procesie fermentacji beztlenowej w fermentowniku, z produktów ubocznych produkcji zwierzęcej (gnojowica lub obornik stały) i/lub z biomasy roślinnej produkowany jest biogaz. Składa się on z metanu i dwutlenku węgla. Metan spalany jest w silniku, który napędza generator wytwarzający energię elektryczną. Ta instalacja do przetwarzania gazu nazywana jest blokiem elektrociepłowniczym. W procesie produkcji energii elektrycznej wytwarzane jest również ciepło.

Weiterlesen …