Strona główna >  Artykuły >  Układ pól i gospodarstwa

Układ pól i gospodarstwa

Blühstreifen und Blühflächen richtig anlegen - Tworzenie pasków kwiaty kwiat właściwie i pastwisk [Google translate]

W intensywnie używanych Feldflur brakuje wielu owadów, zwłaszcza w letnie odpowiednich roślin, które dostarczają im żywność. Dlatego połowa znanych gatunków pszczół jest zagrożone wyginięciem. Czy inwestując paski kwiaty / obszarach aktywnego rolnika dla przetrwania wielu owadów, a tym samym w znaczący sposób przyczynić się do ochrony gatunkowej. Ponadto zapewnienie wieloletnich pastwisk kwiatowe i pasą i pokrycie dla dzikich zwierząt takich jak jelenie, króliki, bażanty, kuropatwy, itp

[Google translate]

Weiterlesen …

Ekologiczne obszary priorytetowe wspierają ptactwo w krajobrazie kulturowym

Zmniejszenie się bioróżnorodności w krajobrazie kulturowym jest istotnym problemem w wielu częściach Europy. Propozycja rozwiązania tej sytuacji jest taka, aby wymagać od rolników zakładania ekologicznych obszarów priorytetowych. W UE prowadzone są dyskusje, jaki powinien być udział tych powierzchni priorytetowych i jaką jakością powinny się charakteryzować. W Szwajcarii ekologiczne obszary priorytetowe są obowiązkowe od 15 lat i są przedmiotem różnych prac badawczych.

Weiterlesen …