działanie

Kwiaty na gruntach ornych w celu wspierania owadów zapylających

Großdubrau

Bluehstreifen_am_Kartoffelfeld

Wraz z Rezerwatem Biosfery "Górnołużycka Kraina Wrzosowisk i Stawów", w ramach projektu "Powierzchnie kwitnące w celu wspierania pszczoły miodnej i dzikich owadów" 3 grunty orne (4,5 ha oraz 2 x 1,7 ha)  trwale obsiano mieszankami kwiatów . Do tej pory co roku wysiewano mieszanki kwiatów jednorocznych, a gleby przed wysiewem praktycznie nie uprawiano (drobne zabiegi agrotechniczne). Mieszanki nasion z rezerwatu biosfery zawierają wiele zagrożonych dzikich roślin, które praktycznie zniknęły z powierzchni pól, i które są różnorodnym źródłem pyłku dla owadów zapylających.
Powierzchnie te powinny być także wykorzystywane przez pszczelarzy, którzy mogą na nich ustawiać swoje ule.

Projekt służy wspieraniu bioróżnorodności roślin i zwierząt. Rodzima flora, która stała się rzadkością ze względu na stosowanie herbicydów, ponownie zasiedlana jest na powierzchniach rolniczyc. Dzięki różnorodności pyłków roślin kwitnących, intensywniej wabione są owady zapylające, szczególnie dzikie pszczoły i motyle dzienne. Takie nienaruszone powierzchnie kwitnące są też przestrzenią życiową dla wielu innych zwierząt, owadów i pająków, które są podstawowym pokarmem dla ptaków i małych ssaków.

Ze strony rezerwatu biosfery na powierzchniach tych  przeprowadzane są badania entomofaunistyczne, w celu określenia przydatności pożytkowej różnych mieszanek nasion dla określonych grup owadów (dzikie pszczoły, motyle dzienne etc.).


Zurück