działanie

Poletka doświadczalne: iniekcja doglebowa azotu mineralnego

Nossen

Injektionsduengung_Pommritz_Bild_M.Grunert_800x600Na czterech poletkach doświadczalnych o różnych warunkach glebowych i stanowiskowych (1 x D - dyluwialne, piaszczyste, 2 x lessowe, 1 x V - wietrzeniowe) uprawiany jest rzepak ozimy, pszenica ozima oraz jęczmień ozimy. Nawożenie mineralnym nawozem amonowym. Nawóz aplikowany jest maszynowo w postaci płynnej, na głębokość 8 cm. Poletko doświadczalne porównywane jest z za każdym razem z "wariantem zerowym" (bez nawożenia) oraz z poletkiem, na którym nawóz wysiewany jest na powierzchnię. Próba przeprowadzana jest również z wykorzystaniem lizymetru.

Celem jest osiągnięcie lepszej dostępności oraz mniejszej skłonności do przemieszczania się czystego nawozu amonowego w czasie suszy. W praktyce działanie to nadaje się szczególnie na powierzchnie
z uprawą gleby bez odwracania skiby.

Testowanymi kategoriami są: plon, pobór składników pokarmowych, pozostałości Nmin (zawartość azotu w glebie po zbiorach) oraz bilans pozostałości (zastosowanie nawozów minus odprowadzenie, np. azot związany przez rośliny). Należy również określić i porównać stabilność zasobów amonowych. Dawki nawozu precyzyjnie dopasowane do potrzeb roślin uprawnych oraz niezawodna stabilność nawozu zmniejszają jego wymywanie do wód gruntowych. Dodatkowo nawożenie iniekcyjne zmniejsza emisje gazowe, które występują po wysianiu nawozu na powierzchnię gleby.

Injektionsduengungsgeraet_Bild_M.Grunert_600x800

Protokoły oceny zawierają wyniki doświadczeń. Są one publikowane i w ten sposób udostępniane rolnikom.   [https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14945]

Zdjęcia: Nawożenie iniekcyjne w Pommritz - zdjęcie: M.Grunert,
Sprzęt do nawożenia iniekcyjnego - zdjęcia: M.Grunert


Zurück