działanie

Roślinne żywopłoty do promowania bioróżnorodności

Od 1999 roku posadziliśmy około 1 km od zabezpieczeń rodzime dzikie krzewy.
Jasno widać w związku z tym pozytywne efekty w stosunku do ptaków lęgowych i jak i ochrony przed erozją wietrzną


Zurück