działanie

Biogazownia

Großdubrau

Dzięki biogazowni możliwy jest zamknięty obieg materii: przetwarzane jest ok. 90% gnojowicy wraz
z niewielkimi ilościami resztek roślinnych pociętych na drobną sieczkę (kiszonka z kukurydzy, śruta zbożowa). Resztki pofermentacyjne wykorzystywane są jako nawóz organiczny zamiast gnojowicy.

Ciepło odpadowe wykorzystywane jest do ogrzewania wody, schładzania mleka oraz do ogrzewania świetlicy i pomieszczeń gospodarczych . Prąd przesyłany jest do lokalnej sieci energetycznej.

W zawiązku z tym biogazownia przyczynia się do ochrony środowiska, ochrony zasobów oraz do utrzymywania czystości powietrza i w sposób przyjazny środowisku dostarcza prąd i ciepło.


Zurück