działanie

Precision Farming (a: fosfor i potas, b: azot)

Großdubrau

a) Nawożenie fosforowe i potasowe wykonywane jest zgodnie z zapotrzebowaniem, odpowiednio do zawartości tych składników mineralnych w glebie. Przy pomocy prób wykonywanych z użyciem techniki GPS tworzone są mapy rozkładu składników pokarmowych. Stosownie do tego następuje dopasowanie ilości nawozu oraz celowe nawożenie wszystkich upraw. Ponieważ konieczny jest do tego drogi, specjalistyczny sprzęt, próbami, oceną i nawożeniem zajmuje się zewnętrzna firma.

Tą metodą wykonywane jest nawożenie fosforowe i potasowe na wszystkich powierzchniach
z uprawą roślin użytkowych.

b) Nawożenie zgodne z zapotrzebowaniem z użyciem stabilizowanych nawozów azotowych przebiega przy wykorzystaniu własnych sprzętów sensorowych i stosowane jest  na polach z uprawą zbóż przy drugiej i trzeciej dawce nawozu.

Nawożenie azotowe przeprowadzane jest przy wykorzystaniu tej metody na wszystkich polach pod uprawą zbóż.

Dzięki nawożeniu zgodnemu z zapotrzebowaniem przy pomocy techniki sensorycznej, można w sposób stabilny dostarczyć roślinom uprawnym składników pokarmowych w glebie, przy jednoczesnym optymalnym poborze azotu przez zboża i minimalizowaniu obciążenia wody wymywanymi nawozami.


Zurück