działanie

Określenie zapotrzebowania na nawozy: nawożenie azotowe rzepaku ozimego uzależnione od biomasy

Nossen

Pobór azotu przy rzepaku ozimym może ulegać istotnym zmianom i wynosić do 300 kg N/ha. Dzięki określeniu potrzeby nawożenia  uzależnionego od biomasy, można określić precyzyjną dawkę nawozu na konkretną powierzchnię.  W tym celu jesienią na poletkach doświadczalnych ścinany i ważony jest metr kwadratowy rzepaku. Na tej podstawie wyliczany jest pobór azotu dla tej powierzchni. Następnie wartość ta wliczana jest wiosną, podczas określania zapotrzebowania na nawożenie i w ten sposób stosowanie nawozu dopasowywane jest do różnych pól. Dzięki temu z reguły dochodzi do istotnej redukcji nawożenia. Na poletkach doświadczalnych porównywane są różne dawki nawozu (ilości nawozu). Oprócz "wariantu zerowego" (bez nawożenia) uprawiana jest też jedna powierzchnia z nawożeniem jesiennym.

Zredukowanie zastosowania nawozów oznacza nie tylko oszczędność kosztów i energii, ale także istotnie zmniejszone przemieszczanie się nawozu, a w związku z tym ochronę zasobów i wód gruntowych.


Zurück