działanie

Kombinacja nawożenia organicznego i mineralnego

Nossen

Od roku 1965 w dwóch miejscach - na glebach lessowych i lekko piaszczystych- przeprowadzane jest doświadczenie wieloletnie, w ramach którego w różnych kombinacjach stosowane jest  nawożenie organiczne (obornik, słoma)  oraz nawożenie mineralne (5 różnych nawozów). Łączone są nie tylko różne nawozy, ale także różne dawki nawozów organicznych i mineralnych. Są też powierzchnie nawożone tylko nawozami mineralnymi lub tylko nawozami organicznymi oraz "warianty zerowe" bez nawożenia.

Badanymi parametrami są: zawartość azotu, zawartość humusu i plon.

Wyniki doświadczeń mają pomóc w określeniu dawek i stosowania nawozów, które chronią wody gruntowe i glebę.


Zurück