działanie

Techniki wywożenia gnojowicy i resztek pofermentacyjnych przy uprawie rzepaku i pszenicy

Nossen

Na stanowisku z glebą wietrzeniową wiosną na powierzchnię wywożony jest nawóz organiczny. Stosuje się różne techniki wywożenia - wąż wleczony i technika szczelinowa. Nawożenie wykonywane jest z i bez inhibitorów nitryfikacji oraz z i bez zakwaszenia w celu obniżenia wartości pH. Ma to wpływ na wartości emisyjne nawozów organicznych.

Porównywane są ekwiwalenty nawozowe poszczególnych prób doświadczalnych, tzn. ile można zaoszczędzić nawozu organicznego. Jako powierzchnie do porównania wykorzystuje się poletka z czystym nawożeniem mineralnym oraz poletko z "wariantem zerowym" (bez nawożenia).

Badanie będzie przeprowadzone późnym latem 2014 roku.

Schlitzgeraet_Guelle-Einbringung_MGrunert_a


Zurück