działanie

Pasowa uprawa gleby (Strip-Till) - uprawa buraka cukrowego

Mochau

Jesienią 2013 r. w gospodarstwie Südzucker-Gut w Lüttewitz utworzono poletko doświadczalne z pasową uprawą gleby przy uprawie buraka cukrowego. Już od 20 lat na poletkach pasowych przeprowadzane były doświadczenia uprawowe. Teraz należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pasowy system uprawy gleby jest systemem, który gwarantuje stabilny plon, i który może się przyczynić do zmniejszenia erozji.

Doświadczenie ma kilka wariantów: uprawa pasowa, siew w mulcz z głębszym i płytszym rozluźnieniem gleby, siew bezpośredni, uprawa płużna

Płodozmian: pszenica - pszenica - gorczyca - burak cukrowy

Mierzone są następujące parametry: erozja gleby, wschody, plon, zawartość cukru  

Od kilku lat dostepne są coraz lepsze sprzęty do uprawy pasowej. Sprzęty oferowane na rynku sprawdzaja się na glebach lekkich i lessowych. W zależności od producenta, są to sprzęty jedno- lub dwubelkowe. Przy bardzo wąskich odstępach w międzyrzędziach wynoszących 45 cm konieczne są mniejsze lemiesze. Uprawa pasowa gleb gliniastych jest nadal trudna, ponieważ często dochodzi do zapychania się sprzętu, a ziemia nie przesuwa się po maszynie bez zakłóceń.  

W ostatnich latach, przy uprawie pasowej odnotowano zwiększony udział buraków z rozwidlonymi korzeniami. Jeżeli pasy po uprawie nie mają czasu na to, aby osiąść, pozostają w nich wolne przestrzenie, które wykorzystywane są przez rosnące buraki. Przy takiej metodzie uprawy następuje istotny wzrost ilości rozwidlających się korzeni buraka.

Szczególnie ważny jest precyzyjny siew otoczkowanych nasion buraka na przygotowanych pasach.  Przy odstępie między rzędami wynoszącym 45 cm krytyczne jest odchylenie wynoszące kilka centymetrów. Siew przy pomocy systemu sterowania RTK (Real-Time-Kinematic - satelitarny system pomiarowy i nawigacyjny w czasie rzeczywistym) jest bardzo podatny na zakłócenia. Już w wyniku niewielkich wahań (spowodowanych np. chroniącym glebę mniejszym ciśnieniem opon) mogą powstać odchylenia. Sprzęt nie jest sztywno połączony z ciągnikiem.


Strip-Till-Bodenbearbeitung_01

Strip-Till-Bodenbearbeitung_02

Strip-Till-Bodenbearbeitung_03

 


Zurück