działanie

Biogazownia zbudowana zgodnie z zasadą Pfefferkorna - z wykorzystaniem ciepła odpadowego

Wittichenau

Biogasanlage Pfefferkorn-Prinzip

Biogazownia zbudowana zgodnie z zasadą Pfefferkorna (austriacki wynalazca Herbert Pfefferkorn) jest biogazownią szczególną, gdyż działa bez mieszadła w fermentatorze. Mieszanie substratu przebiega hydraulicznie lub zgodnie z zasadą wyparcia.
Zaletą tej techniki jest zapobieganie tworzenia się kożucha pływającego, oszczędność kosztów energii i kosztów konserwacji. Substrat to przede wszystkim gnojowica. Dodaje się także niewielką ilość kiszonki kukurydzianej i śruty zbożowej, które mieszane są
w mieszalniku (pojazd), a w zbiorniku wstępnym dodawana jest do nich gnojowica.

Oprócz prądu, który przesyłany jest do lokalnej sieci energetycznej, wykorzystywane jest również ciepło odpadowe. Nie jest to tylko ciepło procesowe (technologiczne). Służy również do podgrzewania wody do picia dla krów, w serowni do pasteryzowania, m.in. w procesie przetwórstwa mleka, ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz podgrzewania wody, a zimą do ogrzewania karuzeli udojowej.


Zurück