działanie

"Jednodniowy rolnik"

Wittichenau

"Jednodniowy rolnik" to wydarzenie w ramach projektu "LernErlebnis Bauernhof" Saksońskiego Zrzeszenia Rolników przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Środowiska
i Rolnictwa oraz Banku Rentowego.

Projekt opisuje ścisły związek pomiędzy środowiskiem, rolnictwem i edukacją oraz jest łącznikiem pomiędzy teorią a praktyką, a także platformą komunikacyjną. "Jednodniowy rolnik" ma przeciwdziałać coraz większemu odsuwaniu się od rolnictwa i szczególnie młodych ludzi przybliżyć do tak ważnej dla ich życia działalności.
Aby wprowadzić dzieci do zagadnień rolniczych pokazujemy im, skąd pochodzi żywność oraz wyjaśniamy, w jaki sposób jest produkowana. Co jest konieczne do wyprodukowania jednego litra mleka? Przy okazji przekazywane są informacje o całej koncepcji gospodarstwa. Spotkania dopasowywane są do grup oraz wieku uczestników i tematycznie odpowiadają planom zajęć dla poszczególnych klas.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.lernerlebnis-bauernhof.de/

Ulotka "Jednodniowy rolnik" (w języku niemieckim)


Zurück