działanie

Ochrona ptaków w rolnictwie

Köllitsch

Szereg działań na powierzchniach rolniczych w celu ochrony ptaków:
- Redukcja zastosowania środków ochrony roślin i nawozów (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków polnych)
- Tworzenie okienek dla skowronka (biotopy lęgowe dla skowronka zwyczajnego i innych gatunków zakładających gniazda na ziemi)
- Wysiew pasów kwitnących z celowym zazielenieniem  (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków polnych)
- Samozazieleniające się miedze (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków polnych)
- Późny pokos na pastwiskach oraz rezygnacja z wywożenia gnojowicy i włókowania do połowy lipca (szczególna ochrona ptaków gniazdujących na łąkach)
- Przygotowywanie grup kamieni (miejsca lęgowe dla ptaków, wspieranie białorzytki zwyczajnej)
- Wyznaczenie pastwisk w pobliżu Łaby (miejsca lęgowe pokląskwy)
- Zakładanie żywopłotów kolczastych (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków gniazdujących w krzewach)
- Zakładanie wysepek dla czajki (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków polnych)
- Koncepcja miejsc lęgowych w budynkach (tworzenie miejsc lęgowych na powierzchniach inwentarskich i na/w budynkach)

W ramach osobnego projektu badany był efekt działań mających na celu ochronę ptaków:  Monitoring oddziaływania ochrony ptaków na występowanie ptactwa oraz ofertę pokarmową i siedliskową w gospodarstwie rolnym

Studium bada efektywność działań w zakresie ochrony ptaków na powierzchniach użytkowanych rolniczo pod kątem występowania ptaków lęgowych i ich oferty pokarmowej.

Zdj. 1: Okienka dla skowronków w zbożu i rzepaku

Lerchenfenster_in_Getreide_u_Raps_600x800


Wyniki zostały opublikowane i można je pobrać z następującej strony:
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15030

Studium: Ochrona ptaków w gospodarstwach wielkopowierzchniowych (w języku niemieckim)


Zurück