działanie

Ekologiczne zwalczanie szkodników / Ochrona roślin w sadownictwie

Görlitz

Do naszego gospodarowania w obiegu zamkniętym włączonych jest również 40 ha ekologicznego sadu, z różnymi odmianami jabłoni i wiśni.

W sadzie ekologicznym nie zajmujemy się całkowitym niszczeniem wszystkich tak zwanych "szkodników", tylko osiąganiem równowagi pomiędzy "organizmami pożytecznymi" a "szkodnikami".  

Myszy uszkadzają drzewa owocowe żerując na ich korzeniach, co przyczynia się do zmniejszania poboru wody i składników pokarmowych, przez co rośliny są osłabione i zmniejsza się plonowanie. Aby zminimalizować żer na korzeniach, zainstalowaliśmy na plantacjach drzew owocowych kołki w kształcie litery T dla ptaków drapieżnych.

Oprócz tego zakładamy budki lęgowe - u nas szczególnie dla sikorki bogatki oraz sikorki modrej. Ponieważ ptaki te żywią się głównie owadami i ich larwami, istotnie przyczyniają się do biologicznego zwalczania szkodników.

Przy pomocy odwróconych, wypełnionych wełną drzewną doniczek, chcemy przyczynić się do stworzenia warunków dla rozwoju skorków na plantacjach jabłoni. Te pożyteczne organizmy żywią się między innymi mszycami oraz gąsienicami motyli.


Zurück