Instrukcja obsługi: AgroPrak

1. Co to jest AgroPrak?
2. Kto może korzystać z AgroPrak?
3. Rejestracja
4. Wyszukaj działania rolno - środowiskowe na AgroPrak
5. Zamieść informacje o działaniach rolno - środowiskowych na AgroPrak
6. Czytaj artykuły fachowe
7. Czytaj i wpisuj terminy

1. Co to jest AgroPrak?
AgroPrak jest niemiecko - polską platformą interaktywną do rejestrowania i wyszukiwania innowacyjnych działań rolno - środowiskowych i koncepcji gospodarstw przyjaznych środowisku. Koncepcje przyjazne środowisku posiadają wszystkie gospodarstwa ekologiczne i biologiczno - dynamiczne oraz gospodarstwa konwencjonalne, których koncepcje oraz gospodarowanie w całym gospodarstwie odpowiadają zasadom przyjaznym środowisku, wykraczającym poza dobrą praktykę rolniczą (np. Neuland - hodowla zwierząt).

Poza tym AgroPrak zawiera artykuły specjalistyczne dotyczące przyjaznych środowisku działań oraz istotne terminy wydarzeń związanych z transferem wiedzy. W związku z tym platforma ma wspierać rolnictwo przyjazne środowisku, rolnictwo ekologiczne i biologiczno - dynamiczne oraz poprawić wymianę wiedzy pomiędzy instytucjami badawczymi a praktykami. Ponadto, dzięki platformie, można realizować polsko - niemieckie działania informacyjno - promocyjne dotyczące działań środowiskowych w rolnictwie. Platforma powstała w ramach projektu "AG-Forum - Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie", przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Kto może korzystać z AgroPrak?
2.1 „Użytkownik“ platformy
Platforma AgroPrak jest dostępna dla każdego. Każdy może wejść na platformę w celu zapoznania się z działaniami rolno - środowiskowymi, specjalistycznymi artykułami i terminami. Osoby odwiedzające AgroPrak są w dalszej części nazywane "Użytkownikami".

2.2  „Podmioty rolno - środowiskowe“ (Podmioty)
Wszystkie gospodarstwa rolne, placówki badawcze / organizacje mogą zamieszczać informacje o swoich innowacyjnych działaniach rolno - środowiskowych i/lub o swoich przyjaznych środowisku koncepcjach gospodarowania. W dalszej części nazywane są "Podmiotami rolno - środowiskowymi" (Podmiotami).

3. Rejestracja
Strona internetowa jest dostępna dla wszystkich. Jednak pełny wgląd do danych kontaktowych wybranego działania możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji. Służy ona ochronie danych osobowych podmiotów (por. Regulamin, pkt. 2 Ochrona danych).  Zamieszczanie działań i terminów także wymaga rejestracji. Wykorzystując przycisk "LOGIN" po prawej stronie, u góry listwy nawigacyjnej, zainteresowani użytkownicy i pomioty mogą się zarejestrować. Użytkownicy i podmioty, którzy są już zarejestrowani na EKOhandel lub EKOKnowhow te poświadczenia mogą również korzystać na AgroPrak. Dzięki przyciskowi "Mój AgroPrak" na środku listwy nawigacyjnej, użytkownicy i podmioty mają wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany.

4. Wyszukaj innowacyjne działania rolno - środowiskowe  
Są różne możliwości wyszukiwania innowacyjnych działań rolno - środowiskowych na AgroPrak:

A. Wyszukiwanie kategorii
Działania można przefiltrować zgodnie z kategoriami nadrzędnymi "Cele ochrony", "Rolnicze obszary działania" oraz zgodnie z "Rodzajem działania". Jeżeli na stronie startowej klikniemy na odpowiednią kategorię, otworzy się kolejna strona. Każda z kategorii zaprezentowana jest z kategoriami pośrednimi (patrz rys. 1). Po wybraniu odpowiednich kategorii i kliknięciu na "Szukaj" pojawi się lista wyników wraz z mapą.


rys. 1: Wyszukiwanie kategorii

Mapa
Wyniki prezentowane są w formie symboli na mapie. Przy pomocy funkcji powiększenia, można na mapie powiększyć wybrany region.  Jeżeli najedziemy myszką na wyświetlone symbole, otworzy się małe okienko z nazwą działania. Jeżeli mapa zawiera wyniki wyszukiwania "Celów ochrony" lub "Rolniczych obszarów działania", poza nazwą działania wyświetli się też symbol rodzaju działania, tak, że użytkownik rozpozna, czy w przypadku danego działania chodzi o działanie z obszaru badawczego, projekt demonstracyjny, gospodarstwo rolne itp.. Symbole te objaśnione są w legendzie pod mapą (patrz rys. 2).

tl_files/agroprak/AGB_GAW/GAW_Karte_pl.jpg

rys. 2: Prezentacja wyników na mapie

Jeżeli klikniemy na nazwę działania, otworzy się nowa strona, na której działanie to objaśnione jest dokładniej, ze zdjęciami oraz linkami do artykułów lub filmów itp. 

Lista wyników
Zawiera listę wyników działań z wyszukiwania "Celów ochrony" lub "Rolniczych obszarów działania". Poza nazwą działania pojawi się jeszcze symbol rodzaju działania, tak, że użytkownik rozpozna, czy w przypadku danego działania chodzi o działanie z obszaru badawczego, projekt demonstracyjny, gospodarstwo rolne itp.. Symbole te objaśnione są w legendzie powyżej listy wyszukiwania.
Jeżeli najedziemy myszką na wyświetlone nazwy działań, pojawi się miejsce działania oraz 5 pierwszych linijek opisu działania, a także link "czytaj dalej", który prowadzi do szczegółowego opisu działania.

B. Najbardziej innowacyjne działania
Na stronie startowej pod "Najbardziej innowacyjne działania" znajdują się wybrane przez zespół redakcyjny AgroPrak szczególnie innowacyjne działania.   

C. Najnowsze wpisy
Także na stronie startowej w rubryce "Najnowsze wpisy" znajdują się niedawno zamieszczone lub zmienione wpisy.

D. Przeszukiwanie całego tekstu
Przy pomocy funkcji przeszukiwania całego tekstu, po prawej stronie na górze, możecie Państwo po wpisaniu nazw własnych, haseł itp. wyszukiwać istotne wpisy na stronie internetowej.

E. Łączenie linkami z artykułami fachowymi
W artykułach fachowych szczegółowo opisywane będą wybrane innowacyjne metody i działania rolnictwa przyjaznego środowisku, poparte aktualną wiedzą fachową. W tekście znajdą się linki do istotnych działań rolno - środowiskowych zamieszczonych na platformie  AgroPrak.

Oprócz tego działania rolno - środowiskowe można zapisać na liście "do zapamiętania", z której użytkownik w każdej chwili  może skorzystać klikając na "lista do zapamiętania" po prawej stronie na górze listy nawigacyjnej.

5. Zamieszczanie innowacyjnych działań rolno - środowiskowych na AgroPrak
Zanim zamieścicie Państwo na platformie informacje o działaniu rolno - środowiskowym, musicie się zgłosić i zarejestrować  (patrz punkt 3. Rejestracja). Na ekranie należy wybrać  "Zamieść wpis na AgroPrak!" , otworzy się formularz zgłoszeniowy. Proszę wpisać tu swoje dane i opisać działanie rolno - środowiskowe, a także w takim stopniu, w jakim Państwo chcecie - przyporządkować działania w swoim gospodarstwie. Tekst opisujący działanie będzie w całości widoczny dla wszystkich odwiedzających stronę.  Tekst lub podane słowa użytkownik może odnaleźć podczas "przeszukiwania całości tekstu" (patrz 4. D.).
Państwa wpis zostanie sprawdzony i udostępniony przez zespół redakcyjny AgroPrak. Potwierdzenie otrzymacie Państwo drogą mailową. Po udostępnieniu treści możecie Państwo samodzielnie określić, które z Państwa danych kontaktowych będą widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę. (patrz Regulamin punkt 2. Ochrona danych). W przypadku niezgodności, zespół organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia wpisu. Oczywiście w obu przypadkach zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie drogą mailową. 

6. Czytaj artykuły fachowe
Artykuły fachowe można uruchamiać przy pomocy przycisku na liście nawigacyjnej "Artykuły fachowe".
Jednocześnie przy opisach działań znajdują się linki do istotnych artykułów /wpisów.  
Na stronie startowej w rubryce "Najnowsze artykuły fachowe" znajdziecie Państwo najbardziej aktualne artykuły dotyczące działań rolno - środowiskowych.

7. Czytaj i wpisuj terminy
Spotkania dotyczące transferu wiedzy związanej z przyjaznymi środowisku działaniami w rolnictwie przejrzeć mogą wszyscy użytkownicy i wszystkie podmioty użytkujące stronę internetową. W tym celu  należy kliknąć na listwie nawigacyjnej na "Terminy" lub na stronie startowej wybrać rubrykę "Terminy" (na dole po lewej stronie).  

Zanim zamieścicie Państwo termin, musicie się zarejestrować i zalogować (patrz punkt 3. Rejestracja). Na stronie "Aktualne terminy", na górze po prawej stronie, możecie Państwo kliknąć na "Wpisz nowy termin". Otworzy się formularz, w którym możecie Państwo wpisać wszystkie dane dotyczące wydarzeń.