O AgroPrak

Celem dwujęzycznej, interaktywnej platformy rolno - środowiskowej "AgroPrak" jest poprawa stanu środowiska w rolnictwie, wspieranie koncepcji gospodarstw przyjaznych środowisku, takich jak: rolnictwo ekologiczne i rolnictwo biologiczno - dynamiczne oraz intensyfikacja wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami a praktykami.

AgroPrak prezenzuje przykładowe technologie, projekty i działania w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. Zarówno rolnicy jak i naukowcy, doradcy czy konsumenci mogą tu zasięgnąć informacji na temat już istniejących w praktyce, przyjaznych środowisku koncepcji działania gospodarstw w regionie oraz o technikach uprawy, a także wyszukać istotne metody i procedury w swoim regionie i zaprezentować własne działania. Tym samym AgroPrak służy trasferowi informacji i daje możliwość stworzenia sieci podmiotów rolnych.

Platforma internetowa "AgroPrak" powstała w ramach transgranicznego projektu  "AG Forum - Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie",  realizowanego na obszarze przygranicznym Saksonii i Dolnego Śląska. Projekt wspierany jest przez Unię Europejską.

Wydawcą AgroPrak jest EkoConnect e.V. we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (DODR) i Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologi (LfULG).

Zawartość niniejszej strony nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Instrukcje użytkowania AgroPrak

Ogólne warunki AgroPrak

W trosce o
lepszą czytelność, redakcja nie stosowała
w tekstach konsekwentnie języka neutralnego pod względem płci. Jednakże wszystkie wprowadzone przez zespół redakcyjny teksty mają na celu być neutralne pod względem płci.