Prasa


Co to jest AgroPrak?

Transgraniczny transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń są ważnymi instrumentami integracji regionów w Saksonii Wschodniej oraz na Dolnym Śląsku. Rolnictwo przyjazne środowisku jest - nie tylko w ramach unijnej polityki wsparcia - wzorem dla rozwoju obszarów wiejskich. W nawiązaniu do tego, dwujęzyczna platforma internetowa "AgroPrak" prezentuje przykładowe działania rolno - środowiskowe z Saksonii i Dolnego Śląska. Są to nie tylko metody i technologie z praktyki rolniczej, ale także aktualne wyniki prac badawczych oraz projekty edukacyjne w zakresie rolnictwa przyjaznego środowisku na obszarze wsparcia. Platforma jest źródłem informacji dla rolników, handlowców oraz naukowców, ale także placówek edukacyjnych, mediów, konsumentów i organizacji, i umożliwia nawiązywanie kontaktów po obu stronach granicy. Gospodarstwa nie tylko mają możliwość zaprezentowania swoich własnych przykładów z praktyki rolniczej, ale również mogą szukać pomysłów i alternatyw dla jeszcze intensywniejszych działań prośrodowiskowych. Prosty schemat wyszukiwania powiązany jest z mapą i pokazuje, według których aspektów środowiskowych następuje wyszukiwanie.

Logo


tl_files/agroprak/p/logo_agroprak.jpg  
   

Kontakt

EkoConnect e.V. - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej EuropyDyrektor zarządzający:

Bernhard Jansen


Arndtstraße 11

D - 01099 Dresden

NiemcyTel. : +49 (0) 351 / 20 66 172

Fax: +49 (0) 351 / 20 66 174
Email : agroprak@ekoconnect.org