Praktyki rolno-środowiskowe przyporządkowane zgodnie z:

Rodzaj działania

Wybraliście Państwo dział "Rodzaj działań". Z podanych rodzajów działań proszę wybrać jedną lub klika kategorii.

działanie

Gospodarowanie w obiegu

Wittichenau

Koncepcja gospodarstwa jest zgodna z naturalnym obiegiem w przyrodzie: gleba - roślina - zwierzę - gleba. Tak rozumiemy rolnictwo zrównoważone. Decyzje podejmujemy zgodnie
z ideą obiegu zamkniętego.

Naszym głównym celem jest wytwarzanie produktów o wysokiej jakości. Dobre mleko pozyskamy tylko wtedy, gdy zwierzęta będą się czuły bardzo dobrze. Aby tak się czuły, konieczna jest wysokogatunkowa pasza oraz jak najlepsze warunki chowu.  

Centralnym elementem koncepcji gospodarowania w obiegu jest karmienie krów mlecznych oraz "betonowej krowy" (biogazownia) paszą lub substratami pochodzącymi z własnego gospodarstwa. Z tym związana jest uprawa roślin o wysokiej zawartości białka, jako elementu należącego do składającego się z kilku upraw płodozmianu, oraz karmienie śrutą rzepakową, a nie soją.  

Bogata w energię gnojowica poddawana jest fermentacji w biogazowni, a bogatymi
w składniki pokarmowe resztkami pofermentacyjnymi nawożone są pola uprawne. Ekstensywne wykorzystanie pastwiska przez stada krów matek także odbywa się w obiegu zamkniętym, skróconym.

Do koncepcji działania w obiegu zamkniętym należy też uszlachetnianie produktów poprzez przetwórstwo mleka w gospodarstwie. Produkujemy tylko tyle (np. sera), ile możemy sprzedać. Zwracamy uwagę na to, żeby nie produkować za dużo.   


Zurück

Pasujące do tematu artykuły specjalistyczne na AgroPrak