Praktyki rolno-środowiskowe przyporządkowane zgodnie z:

Rodzaj działania

Wybraliście Państwo dział "Rodzaj działań". Z podanych rodzajów działań proszę wybrać jedną lub klika kategorii.

działanie

Płodozmian/ Uprawa międzyplonów

Großdubrau

Zwischenfruchtflaeche_vor_Maisanbau

W celu wiązania azotu i poprawy właściwości gleby (wiązanie azotu, zawartość substancji pokarmowych, bilans CO2) zimą, przed zbiorem przedplonu i wiosennym siewem, uprawiane są międzyplony, np. gorczyca żółta, mieszanki motylkowych, owies. Wysiew następuje latem  bezpośrednio po zbiorze (żyto, jęczmień ozimy), aby międzyplon zakwitł i mógł służyć owadom zapylającym jako źródło pokarmu.  Wiosną rośliny rozdrabniane są na sieczkę i mieszane
z glebą.

Dzięki temu uprawa międzyplonu przyczynia się nie tylko do ochrony zasobów gleby oraz ochrony klimatu poprzez lepszy bilans CO2, ale także do zwiększenia bioróżnorodności, ponieważ powierzchnie z uprawą międzyplonu są przestrzenią życiową i źródłem pożywienia dla wielu zwierząt.


Zurück

Pasujące do tematu artykuły specjalistyczne na AgroPrak