Praktyki rolno-środowiskowe przyporządkowane zgodnie z:

Rodzaj działania

Wybraliście Państwo dział "Rodzaj działań". Z podanych rodzajów działań proszę wybrać jedną lub klika kategorii.

działanie

Pasy zieleni na doświadczalnych gruntach ornych i w badaniach towarzyszących

Nossen

W celu oceny oddziaływania działań rolno - środowiskowych, w prywatnych gospodarstwach rolnych przeprowadzane są różne doświadczenia towarzyszące.

Na 9 pasach zieleni, wśród których znajdują się pasy nad zbiornikami wodnymi, pobierane są próby glebowe w celu określenia zawartości azotanów oraz przeprowadzane są oględziny na miejscu, w celu oceny zdolności przeciwdziałania sedymentacji po silnych opadach deszczu.


Probennahmeraster Nmin-Gehaltrys. 1: Pobieranie próbek "pasów zieleni" do przechwytywania zawartości Nmin począwszy od ziemi uprawnej, na całej szerokości pasów zieleni w kierunku wód

 

Vor-Ort-Begehung Erosionsereignis
rys. 2: Kontrola na miejscu i przyporządkowywanie sporządzonych osadów na pasach zieleni po erozji

Aktywność biologiczna na pasach zieleni i powierzchniach referencyjnych z nimi graniczących określana jest najczęściej przy pomocy prób glebowych (określenie biomasy mikrobiologicznej Cmik) i badania występowania dżdżownic.

Te doświadczenia towarzyszące, na bazie studium przypadku, mają za zadanie ocenę wpływu oddziaływania zastosowanych na tych powierzchniach działań na życie glebowe oraz jakość gleby, ale także na zmniejszenie wymywania substancji (z pól do zbiorników wodnych) - pod kątem jakości wód.

Regenwurmuntersuchungrys. 3: Badnie dżdżownic metodą łączącą sortowanie ręczne i wypłaszanie formaliną


Zurück

Pasujące do tematu artykuły specjalistyczne na AgroPrak