Praktyki rolno-środowiskowe przyporządkowane zgodnie z:

Rolnicze obszary działania

Wybraliście Państwo dział "Rolnicze obszary działania". Z podanych obszarów działania proszę wybrać jedną lub kilka kategorii.

AgroPrak
Cele ochrony
Ochrona wód, gleby, zasobów substancji pokarmowych, oszczędność energetyczna Zachowanie różnorodności genetycznej oraz różnorodności gatunkowej roślin uprawnych i dzikich Zachowanie różnorodności genetycznej oraz różnorodności gatunkowej zwierząt dzikich i użytkowych, np. stare rasy zwierząt gospodarskich Dobrostan zwierząt, zdrowotność zwierząt, typy chowu
Rolnicze obszary działania
Międzyplon, motylkowe Nawozy organiczne, mineralne, nawożenie wsparte analizą Regulacja zachwaszczenia, zwalczanie chorób i szkodników, Zabiegi zapobiegawcze, Zabiegi zwalczające Technologie oszczędzające wodę
Chów zwierząt zgodny z wymogami gatunku
Magazynowanie, usuwanie, recycling Ochrona ptactwa, żywopłoty / biotopy obrzeży pól, zbiorniki wodne Biomasa / biogaz, słońce, wiart, woda, ciepło ziemi / geotermia, paliwa i smary z surowców odnawialnych, bilansy energetyczne ogólna koncepcja przyjazna środowisku, wykraczająca poza zwykłą dobrą praktykę
Rodzaj działania

Lista wyników

Wyszukiwanie dało 35 trafień
Roślinne żywopłoty do promowania bioróżnorodności
Markersdorf
Od 1999 roku posadziliśmy około 1 km od zabezpieczeń rodzime dzikie krzewy. Jasno widać w związku z tym pozytywne efekty w stosunku do ptaków lęgowych i jak i ochrony przed erozją wietrzną ...

Den Artikel lesen: %s
Kwiaty na gruntach ornych w celu wspierania owadów zapylających
Großdubrau
Wraz z Rezerwatem Biosfery "Górnołużycka Kraina Wrzosowisk i Stawów", w ramach projektu "Powierzchnie kwitnące w celu wspierania pszczoły miodnej i dzikich owadów" 3 grunty orne (4,5 ha oraz 2 x 1,7 ha)  trwale obsiano mieszankami ...

Den Artikel lesen: %s
Owce wrzosówki, daniele, szkocka rasa wyżynna i zielononóżki w gospodarstwie agroturystycznym „KOWALOWE SKAŁY"
Jelenia Góra
Na początku była produkcja zdrowego mięsa „na własne potrzeby“. Z biegiem lat stado wrzosówek rozrosło się, w 2007 r. doszły daniele. I tak zwierzęta stały się „producentami mięsa“.W 2009 r. „dojrzał“ pomysł, by z ...

Den Artikel lesen: %s
Gospodarowanie w obiegu
Wittichenau
Koncepcja gospodarstwa jest zgodna z naturalnym obiegiem w przyrodzie: gleba - roślina - zwierzę - gleba. Tak rozumiemy rolnictwo zrównoważone. Decyzje podejmujemy zgodnie z ideą obiegu zamkniętego.Naszym głównym celem jest wytwarzanie ...

Den Artikel lesen: %s
Gospodarstwo z zamkniętym obiegiem z hodowlą bydła i drobiu
Jelenia Góra
Hodowla bydła:Głównym nurtem naszego gospodarstwa jest hodowla bydła. Posiadamy duże stado byków, ok. 100 sztuk, które wychowujemy od małego. Nasze byki są różnej maści (n.p. Simental, Limousin, Biało-czerwone) i są w różnym wieku. ...

Den Artikel lesen: %s
-
Eichigt / Vogtland

Den Artikel lesen: %s
Mobilny hodowli drobiu w sadów [google translate]
Dohna
Klub Dobra Gamig od 1991 roku jako niezależny, gemeinnütziger Träger oznacza Promowanie ludzi przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Rolnictwo ekologiczne dla klubu ma szczególne znaczenie, gdyż jest ona ramy i warunki do ...

Den Artikel lesen: %s
Ekologiczne gospodarstwo mieszane jako dodatkowe źródło utrzymania
Schöpstal-Ebersbach
1-go marca 1998 r. oficjalnie rozpoczęliśmy działalność rolniczą. Jest to nasze dodatkowe źródło utrzymania. Prowadzimy gospodarstwo certyfikowane przez Bioland (od 1999r. uprawiane metodami biologicznymi). Gospodarstwo otoczone jest przez 5 ...

Den Artikel lesen: %s
Rolnictwo ekologiczne na 90 ha
Köllitsch
Demonstracja rolnictwa ekologicznego na ok. 90 ha (48 ha gruntów ornych, 42 ha użytków zielonych). Powierzchnie uprawiane są zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ale produkty sprzedawane są jako konwencjonalne.   Celem jest ...

Den Artikel lesen: %s
Stadtgut Görlitz - rolnictwo ekologiczne
Görlitz
Nasze gospodarstwo znajduje się u stóp Landeskrony, wygasłego wulkanu, symbolu miasta Görlitz. Stąd, spoglądając w kierunku wschodnim, możemy zobaczyć Polskę, a w kierunku południowym - Czechy. W dni z dobrą widocznością szczyty ...

Den Artikel lesen: %s
Poletka doświadczalne: iniekcja doglebowa azotu mineralnego
Nossen
Na czterech poletkach doświadczalnych o różnych warunkach glebowych i stanowiskowych (1 x D - dyluwialne, piaszczyste, 2 x lessowe, 1 x V - wietrzeniowe) uprawiany jest rzepak ozimy, pszenica ozima oraz jęczmień ozimy. Nawożenie mineralnym ...

Den Artikel lesen: %s
Biogazownia
Großdubrau
Dzięki biogazowni możliwy jest zamknięty obieg materii: przetwarzane jest ok. 90% gnojowicy wraz z niewielkimi ilościami resztek roślinnych pociętych na drobną sieczkę (kiszonka z kukurydzy, śruta zbożowa). Resztki pofermentacyjne ...

Den Artikel lesen: %s
Zakładanie żywopłotów w celu wspierania powiązań biotopów
Großdubrau
Wspólnie z Rezerwatem Biosfery  „Górnołużycka Kraina Wrzosowisk i Stawów“ na obrzeżach kilku pól, wzdłuż istniejących dróg, zasadzono żywopłoty (ok. 1 km) i odnowiono stare zadrzewienia (częściowo nowe nasadzenia). W związku z ...

Den Artikel lesen: %s
Precision Farming (a: fosfor i potas, b: azot)
Großdubrau
a) Nawożenie fosforowe i potasowe wykonywane jest zgodnie z zapotrzebowaniem, odpowiednio do zawartości tych składników mineralnych w glebie. Przy pomocy prób wykonywanych z użyciem techniki GPS tworzone są mapy rozkładu składników ...

Den Artikel lesen: %s
Płodozmian/ Uprawa międzyplonów
Großdubrau
W celu wiązania azotu i poprawy właściwości gleby (wiązanie azotu, zawartość substancji pokarmowych, bilans CO2) zimą, przed zbiorem przedplonu i wiosennym siewem, uprawiane są międzyplony, np. gorczyca żółta, mieszanki motylkowych, ...

Den Artikel lesen: %s
Określenie zapotrzebowania na nawozy: nawożenie azotowe rzepaku ozimego uzależnione od biomasy
Nossen
Pobór azotu przy rzepaku ozimym może ulegać istotnym zmianom i wynosić do 300 kg N/ha. Dzięki określeniu potrzeby nawożenia  uzależnionego od biomasy, można określić precyzyjną dawkę nawozu na konkretną powierzchnię.  W tym ...

Den Artikel lesen: %s
Kombinacja nawożenia organicznego i mineralnego
Nossen
Od roku 1965 w dwóch miejscach - na glebach lessowych i lekko piaszczystych- przeprowadzane jest doświadczenie wieloletnie, w ramach którego w różnych kombinacjach stosowane jest  nawożenie organiczne (obornik, słoma)  oraz ...

Den Artikel lesen: %s
Lizymetr
Nossen
Lizymetr umożliwia przeprowadzenie najróżniejszych doświadczeń polowych na relatywnie niewielkiej powierzchni. Czynnikiem decydującym jest możliwość zbilansowania azotu w całym systemie woda - roślina - gleba. Przy pomocy systemów ...

Den Artikel lesen: %s
Techniki wywożenia gnojowicy i resztek pofermentacyjnych przy uprawie rzepaku i pszenicy
Nossen
Na stanowisku z glebą wietrzeniową wiosną na powierzchnię wywożony jest nawóz organiczny. Stosuje się różne techniki wywożenia - wąż wleczony i technika szczelinowa. Nawożenie wykonywane jest z i bez inhibitorów nitryfikacji oraz z i ...

Den Artikel lesen: %s
Pasy zieleni na doświadczalnych gruntach ornych i w badaniach towarzyszących
Nossen
W celu oceny oddziaływania działań rolno - środowiskowych, w prywatnych gospodarstwach rolnych przeprowadzane są różne doświadczenia towarzyszące.Na 9 pasach zieleni, wśród których znajdują się pasy nad zbiornikami wodnymi, pobierane ...

Den Artikel lesen: %s
Chroniąca glebę uprawa roślin paszowych - badania towarzyszące
Nossen
W celu oszacowania oddziaływania działań rolno - środowiskowych, w gospodarstwach prywatnych przeprowadzane są różne badania towarzyszące.  Na kilku polach z uprawą koniczyny z wsiewką traw, życicy trwałej w celu rozmnażania ...

Den Artikel lesen: %s
Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone - badania towarzyszące
Nossen
W celu oszacowania oddziaływania działań rolno - środowiskowych, w gospodarstwach prywatnych przeprowadzane są różne badania towarzyszące.  Na łąkach, pastwiskach, łąkach kośnych przy pomocy pułapek ewidencjonowane są owady i ...

Den Artikel lesen: %s
Pasowa uprawa gleby (Strip-Till) - uprawa buraka cukrowego
Mochau
Jesienią 2013 r. w gospodarstwie Südzucker-Gut w Lüttewitz utworzono poletko doświadczalne z pasową uprawą gleby przy uprawie buraka cukrowego. Już od 20 lat na poletkach pasowych przeprowadzane były doświadczenia uprawowe. Teraz należy ...

Den Artikel lesen: %s
Projekt demonstracyjny "Krowa - Ser - Kilowat"
Wittichenau
Pokazujemy konsumentom skąd pochodzi żywność. Ile pracy potrzeba do wyprodukowania np. jednej kostki masła? Jaki jest stosunek kosztów produkcji, ceny sprzedaży oraz zysku dla rolnika? Często okazuje się, że wielu konsumentów nie czuje ...

Den Artikel lesen: %s
Biogazownia zbudowana zgodnie z zasadą Pfefferkorna - z wykorzystaniem ciepła odpadowego
Wittichenau
Biogazownia zbudowana zgodnie z zasadą Pfefferkorna (austriacki wynalazca Herbert Pfefferkorn) jest biogazownią szczególną, gdyż działa bez mieszadła w fermentatorze. Mieszanie substratu przebiega hydraulicznie lub zgodnie z zasadą wyparcia. ...

Den Artikel lesen: %s
Współpraca przy uprawie szparagów i reklamowaniu szparagów
Wittichenau
Uprawa szparagów, ich zbiór i sprzedaż są bardzo czaso- i kosztochłonne oraz ryzykowne. Z tego powodu przy uprawie i zabiegach pielęgnacyjnych przy szparagach współpracujemy z innym gospodarstwem, np. w zakresie wymiany specjalistycznych ...

Den Artikel lesen: %s
"Jednodniowy rolnik"
Wittichenau
"Jednodniowy rolnik" to wydarzenie w ramach projektu "LernErlebnis Bauernhof" Saksońskiego Zrzeszenia Rolników przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa oraz Banku Rentowego.Projekt opisuje ścisły związek pomiędzy ...

Den Artikel lesen: %s
Rolno - ekologiczna koncepcja krajobrazu
Köllitsch
Do koncepcji rolno - ekologicznej, oprócz uprawy zgodnej z wymogami ochrony przyrody,  należy również tworzenie struktur w krajobrazie. Jest to na przykład układanie służących do przemieszczania się kamieni łączących biotopy, ...

Den Artikel lesen: %s
Ochrona ptaków w rolnictwie
Köllitsch
Szereg działań na powierzchniach rolniczych w celu ochrony ptaków: - Redukcja zastosowania środków ochrony roślin i nawozów (biotopy lęgowe i pokarmowe dla gatunków ptaków polnych) - Tworzenie okienek dla skowronka (biotopy lęgowe dla ...

Den Artikel lesen: %s
Wykorzystanie zasobów wodnych do ochrony ptaków i zwierzyny leśnej
Jelenia Góra
W naszym gospodarstwie głównie wykorzystywane są zasoby wodne. Wykorzystując je wybudowaliśmy 6 stawów hodowlanych, w których hodujemy karpie.  Jednocześnie stworzyliśmy warunki do życia i rozwoju nowych gatunków ptactwa, ...

Den Artikel lesen: %s
Ekologiczne zwalczanie szkodników / Ochrona roślin w sadownictwie
Görlitz
Do naszego gospodarowania w obiegu zamkniętym włączonych jest również 40 ha ekologicznego sadu, z różnymi odmianami jabłoni i wiśni.W sadzie ekologicznym nie zajmujemy się całkowitym niszczeniem wszystkich tak zwanych "szkodników", tylko ...

Den Artikel lesen: %s
-
Eichigt / Vogtland

Den Artikel lesen: %s
-
Eichigt / Vogtland

Den Artikel lesen: %s
-
-
Boxberg/O.L

Den Artikel lesen: %s

Rodzaj działania

Przykłady gospodarstw rolnychPrzykłady gospodarstw rolnych Projekt demonstracyjny / edukacyjnyProjekt demonstracyjny / edukacyjny Badania naukowe i postępBadania naukowe i postęp

Pasujące do tematu artykuły specjalistyczne na AgroPrak