Kurnik na kółkach i szczęśliwa eko-kura

(comments: 0)

Mięso drobiowe jest w Polsce wyjątkowo popularne. Hodowcy drobiu nie mają problemu z rynkiem zbytu. Tuszki drobiu z chowu ekologicznego osiągają na rynku wyższe ceny niż te z konwencjonalnej hodowli. Zainteresowanie ekologicznym mięsem drobiowym stale rośnie. W Europie ekologiczny chów stanowi ok. 8-20% całej produkcji drobiu.

Sussex czy zielononóżka?
Przy ekologicznym chowie drobiu należy wybrać odpowiednią rasę. Można wybrać jedną z ras rodzimych, np. zielononóżka kuropatwiana czy żółtonóżka kuropatwiana. Rasy te charakteryzują się wysoką odpornością, a ich jaja i mięso mają wysokie walory smakowe. Można wybrać również rasy, takie jak Rhode Island Red, Sussex czy Leghorn. Rasy te są również objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

Drożej niż konwencjonalnie
W przypadku chowu kurcząt rzeźnych należy pamiętać o tym, że nakład poniesiony na hodowlę będzie wyższy niż w przypadku hodowli konwencjonalnej. Równocześnie cena tuszki na rynku będzie ok. dwa razy wyższa niż w przypadku tuszki z intensywnego tuczu. Wszystkie kurczęta wybrane do hodowli powinny pochodzić z gospodarstwa ekologicznego. Dopuszcza się, co prawda zakup kurcząt z chowu konwencjonalnego, ale do 16 tygodnia życia, a następnie muszą być trzymane i żywione ekologicznie przez 6 tygodni.

Trawa na wybiegu
W ekologicznym chowie drobiu duże znaczenie ma zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Największy nacisk kładzie się na wybieg i swobodny dostęp do paszy. Zwierzętom należy też zapewnić warunki, które spełniają ich potrzeby biologiczne i behawioralne. Wpływa to na jakość mięsa oraz nieśność kur. Wybieg dla drobiu może być zielony i obsiany np. trawami, konieczne jest też wyposażenie w urządzenia do karmienia i pojenia. Należy także pomyśleć o zadaszeniu, aby ptaki mogły się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zbyt mocne słońce, deszcz i wiatr).

tl_files/agroprak/fachbeitraege/pl/TDRR/TDRR_3_Bild_1.jpg

Przenośny kurnik
Nowością w ekologicznym chowie drobiu jest kurnik mobilny. Po zakończonym chowie, gdy dorosłe ptaki zostaną sprzedane, kurnik jest transportowany w nowe miejsce, zwykle obok tego, w którym stał wcześniej. Taka forma chowu pomaga uniknąć wielu chorób. Ponieważ w chowie ekologicznym nie można stosować środków chemicznych do czyszczenia (z wyjątkiem tych wymienionych w zał. VII do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008z dnia 5 września 2008 r.), kurniki najczęściej są myte i czyszczone za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem.

Przepisowa długość grzędy
Obsada zwierząt to 6 szt./m2, a w przypadku kurcząt mięsnych 10 sztuk (maksymalnie 21 kg żywca/m2, a w kurnikach mobilnych 16 sztuk i 30 kg żywca/m2). Daje to ptakom możliwość swobodnego ruchu. Grzęda natomiast powinna mieć długość 18 cm/ptaka, gniazdo przypada na 8 sztuk lub 120 cm2 na nioskę przy gnieździe grupowym (wg Rozporządzenia Rady (WE) NR 1804/1999 z 19 lipca 1999).

Więcej pracy, większy zysk
Chów drobiu ekologicznego wymaga większych nakładów pracy niż konwencjonalny. Wiąże się również z większymi nakładami finansowymi. To pieniądze wydawane głównie na zapewnienie odpowiednich warunków bytowych zwierzętom oraz ekologiczną paszę. Jednak przy panujących trendach żywieniowych, opłacalność chowu drobiu ekologicznego jest z każdym rokiem wyższa. Produkty z ekologicznego chowu, takie jak mięso i jaja, trafiają do grona odbiorców, którzy są świadomi ich i wartości prozdrowotnych.

Eko w menu
Głównym elementem przy opracowywaniu strategii marketingowej jest uświadamianie konsumentów i przekazywanie im informacji właśnie o jakości i wartości produktów ekologicznych oraz o ich pozytywnym wpływie na stan zdrowia. Jednak odbiorcami ekologicznego mięsa i jaj są już nie tylko indywidualni klienci, ale również firmy i restauracje. Wiele z nich oferuje dania z ekoproduktów. Często też klienci restauracji życzą sobie, aby przygotowane potrawy miały w swoim składzie produkty pochodzące z upraw czy chowu ekologicznego.

Aby mięso drobiowe i jaja mogły zostać uznane za ekologiczne, muszą pochodzić z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego. Taką informację warto zamieszczać na produktach nie tylko ze względów informacyjnych. Taka informacja jest dobrą reklamą i przyciąga odbiorców, którzy darzą producenta i produkt większym zaufaniem.

Kura pod ochroną
Nie należy zapominać o tym, że drób, jak wszystkie zwierzęta, podlega Ustawie o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724). Ustawa zapewnia zwierzętom prawo do poszanowania, ochrony i opieki. Niestety często ich prawa są łamane, szczególnie w wielkotowarowych gospodarstwach zajmujących się konwencjonalnym chowem brojlerów i kur niosek. W chowie ekologicznym, rozporządzenia wyraźnie określają, w jaki sposób powinny być utrzymywane zwierzęta. Warunki te są zdecydowanie korzystniejsze dla ptaków, mogą się one rozwijać w środowisku zbliżonym do naturalnego, mogą korzystać z wybiegów, nie są tuczone wbrew ich woli i mogą się prawidłowo rozwijać.

Zdrowsze zero
Produkty pochodzące od tych zwierząt uzyskują w ten sposób wyższą jakość. Wspieranie chowu ekologicznego jest więc nie tylko korzystne dla konsumentów (zdrowsze jedzenie), ale i dla samych zwierząt. Mięso z hodowli ekologicznej będzie miało odpowiednie oznaczenie na opakowaniu, natomiast jaja będą posiadały numer. Cyfra 0 oznacza, że jaja są ekologiczne, 1 to chów na wolnym wybiegu, 2 to chów ściółkowy, natomiast cyfra 3 to już chów klatkowy. Najważniejsze jest, aby zwierzę rzeźne przez okres odchowu miało zapewnione właściwe warunki bytowe, a sam ubój odbywał się w warunkach jak najmniej stresujących i aby zwierzę jak najmniej cierpiało.

 

źródło: 03/2014 twój doradca ROLNICZY RYNEK

Autorka: Dominika Jankowska, DODR we Wrocławiu
Fot. Ewa Kutkowska, DODR we Wrocławiu

Zurück

Pasujące do tematu działania rolno - środowiskowe na AgroPrak