Ekologiczne obszary priorytetowe wspierają ptactwo w krajobrazie kulturowym

(comments: 0)

Podsumowanie
Zmniejszenie się bioróżnorodności w krajobrazie kulturowym jest istotnym problemem w wielu częściach Europy. Propozycja rozwiązania tej sytuacji jest taka, aby wymagać od rolników zakładania ekologicznych obszarów priorytetowych. W UE prowadzone są dyskusje, jaki powinien być udział tych powierzchni priorytetowych i jaką jakością powinny się charakteryzować. W Szwajcarii ekologiczne obszary priorytetowe są obowiązkowe od 15 lat i są przedmiotem różnych prac badawczych. Artykuł w formie sprawozdania: "Oddziaływanie ekologicznych obszarów priorytetowych na ptaki krajobrazów kulturowych" podsumowuje różne aktualne działania Szwajcarskiej Strażnicy Ptaków Sempach.
Mimo średniego udziału ekologicznych obszarów priorytetowych w powierzchni użytkowanej rolniczo w szwajcarskich dolinach wynoszącego 9,5%, na płaszczyźnie krajowej nie udało się do tej pory zaobserwować istotnej poprawy sytuacji w zakresie gatunków typowych dla obszarów rolniczych. Badania pokazują, że oprócz ilości obszarów priorytetowych, dla występowania wielu gatunków ptaków istotna jest przede wszystkim jakość tych obszarów. Ważnym aspektem jest dostępność pożywienia. Brak ciągłości wegetacyjnej jest w związku z tym ważnym czynnikiem, równie ważnym jak sukcesja ekologiczna. Największe zagęszczenie niektórych gatunków ptaków występuje na cztero- do sześcioletnich powierzchniach odłogowanych z różnymi gatunkami roślin (pasy/ powierzchnie kwitnące).

Wiele przykładów potwierdza, że występowanie niektórych gatunków ptaków polnych można wspierać wysokojakościowymi ekologicznymi obszarami priorytetowymi. Na bazie modeli statystycznych można oszacować, że na gruntach ornych konieczne jest utworzenie 14% wysokiej jakości biotopów (obszary priorytetowe o wysokiej jakości, biotopy naturalne poza powierzchniami użytkowanymi rolniczo), aby umożliwić zwiększenie występowania ptactwa typowego dla danych stanowisk.

Główną rolę przy realizacji działań rewaloryzacyjnych odgrywają rolnicy. Mogliśmy wykazać, iż rolnicy, którzy otrzymali wsparcie doradcze dla całego gospodarstwa, wnoszą większy wkład w zakresie bioróżnorodności. 24 rolników, którym doradzano w ramach projektu, zgodziło się na zwiększenie wysokojakościowych ekologicznych obszarów priorytetowych w swoich gospodarstwach z 3,3 na 8,7% powierzchni użytkowanych rolniczo.
W ramach tego samego projektu utworzono instrument, dzięki któremu różne działania związane z rewaloryzacja biotopów oceniane są w systemie punktowym. Kontrola efektywności w 133 gospodarstwach potwierdza, że ten instrument oceny bardzo dobrze nadaje się do obiektywnego zobrazowania działań gospodarstw rolnych na rzecz bioróżnorodności.
W Szwajcarii istnieje duży popyt na etykietowane produkty naturalne i przyjazne środowisku. Zrzeszenie, które integruje rolników (IP-Suisse) stawia na wspieranie bioróżnorodności
i od swoich producentów wymaga określonych działań w jej zakresie. Działania te mierzone są z wykorzystaniem wspomnianego systemu punktowego. Bioróżnorodność staje się wartością dodaną, która znajduje odzwierciedlenie w wyższej cenie producenta.   

Simon Birrer¹*, Markus Jenny¹, Fränzi Korner-Nievergelt¹³, Kim Meichtry-Stier¹, Lukas Pfi ffner¹², Judith Zellweger-Fischer¹, Jean-Luc Zollinger4
¹ Schweizerische Vogelwarte, Seerose 1, CH – 6204 Sempach
²: Instytut Badawczy Rolnictwa Biologicznego, (FiBL), Ackerstrasse, CH – 5070 Frick
³: oikostat GmbH, CH – 6218 Ettiswil
4: Ch. du Bochet 16, CH – 1032 Romanel-sur-Lausanne
*Autor korespondujący, simon.birrer@vogelwarte.ch, +41(0)414629738
DOI 10.5073/Jka.2013.442.012

Artykuł ukazał sie w Julius-Kühn-Archiv 442 (2013): Dyskusja fachowa „Ptaki rolnicze – ekologiczna podstawa oceny bioróżnorodności na powierzchniach użytkowanych rolniczo“ 01-02. marca 2013 r., Kleinmachnow

 

Cały artykuł w wersji niemieckojęzycznej znajdziecie Państwo tutaj

 

Pasujące do tematu działania rolno - środowiskowe na AgroPrak:

Kwiaty na gruntach ornych w celu wspierania owadów zapylających

Zakładanie żywopłotów w celu wspierania powiązań biotopów

 

Zurück

Pasujące do tematu działania rolno - środowiskowe na AgroPrak